بایگانی‌ماهانه: فروردین ۱۳۹۵

۲

تصاویر تئاتر پیر بوا درکنگان

زووم، تصاویر تئاتر پیر بوا درکنگان به کارگردانی حسن مختارزاده عکس نوید کاردان

۲

غزل ، دوبیتی، شعر نو | کاری از انجمن ادبی فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کنگان

زووم ، انجمن ادبی فرهنگ و ارشاد شهرستان کنگان تقدیم میکند. این هفته : غزل ، دوبیتی ، شعر نو روز های جنوب شرجی و تلخ یک نفر با نفس نفس هایش یک نفر...